Informatikos būrelis

Papildomos veiklos

Informatikos būrelis

Mokytis programavimo naudinga ne tik dėl įgūdžių šioje srityje, bet ir dėl loginio mąstymo lavinimo!

Motyvacija

Ne paslaptis, kad informatikos mokslai šiomis dienomis yra reikalingo beveik kiekvienoje srityje. Skatiname ir motyvuojame moksleivius mokytis programavimo, pasitikėti savimi šioje srityje bei suprasti, jog kiekvienas gali to išmotki.

Pagrindai

Suteikiame pradines žinias kiekvienam mokiniui bei padedame statyti stiprius pamatus vėlesniam tobulėjimui šioje srityje.

Įgūdžiai

Mokytojai ne tik paaiškina medžiagą, užduoda naudingas užduotis bei suteikia grįžtamąjį ryšį, bet ir išmoko kaip pačiam spręsti įvairius sutiktus galvosukius bei įveikti sunkumus programuojant.

Loginis mąstymas

Programavimo užduotys, lygiai kaip ir matematiniai sprendimai, labai lavina moksleivių, o ypatingai pačių jauniausių, loginį mastymą.

Savarankiškumas

Programuotojo darbas - reikalauja labai daug savarankiško ieškojimo kaip išspręsti sutiktas problemas, nors iš pirmo žvilgsnio jos atrodo neįveikiamos. Jaunieji moksleiviai besimokantys programavimo dažnai pradeda geriau spręsti sunkumus patys, pasitikėti savimi.

Perspektyvos

Įgūdžiai programavime šiais laikais yra vertinami daugelyje sričių. Būti susipažinus su šia sfera - visada bus naudinga!

Nuolatinio tobulėjimo sistema

Kaip mes dirbame?

1
Mokytojas supažindina su pamokos tema, paaiškina teorinę medžiagą, naudodamas įvairius skirtingus pavyzdžius bei analogijas, kad mokiniai suprastų ką daro, neatlikėtų mechaniškų veiksmų.
2
Užduodamos užduotys pagal tos dienos temą, mokiniai sprendžia, visuomet gali kreiptis pagalbos į mokytoją. Pateikiamos užduotys - įvairaus sudėtingumo, kad nuolatos vyktų tobulėjimas, nebūtų per lengva ar per sunku.
3
Bent viena užduotis visuomet siejama ir su praeitos pamokos tema, kad žinios būtų pakartojamos, įtvirtinamos. Juk kuo daugiau pakartojam - tuo geriau įsimename! Taip pat, aptariami atlikti namų darbai, vyksta bendra diskusija.
4
Mokytojas užduoda namų darbus, vėlgi, skirtingo sunkumo užduotis. Dalis užduočių - turėtų būti įveikiamos kiekvienam po praeitos temos, kita dalis - "bonusinės", norintiems didesnio iššūkio!
5
Susidūrę su sunkumais atliekant namų darbus, mokiniai gali rašyti mokytojui, siųsti neaiškias vietas. Mokytojas nepasako atsakymo, bet stengiasi "užvesti ant kelio", padėti mokiniui žengti tolimesnius žingsnius link užduoties įveikimo. Ir taip toliau tęsiamas smagus ir įdomus mokymasis!

Informatikos būrelio mokytojai

Svajojate stoti į gamtos, biotechnologijų arba medicinos mokslus?  Biologija – sistemingumo, racionalumo bei patrauklaus teorinės dalies išdėstymo reikalaujantis mokslas.

Kiekvienas mokinys yra unikalus, todėl kiekvienam reikia rasti jam efektyvų mokymosi būdą, kuris padeda mokytis neverčiant savęs, atrandant malonumą net ir ruošiantis egzaminams. Skatiname nuosekliai mokytis ir siekti kartu išsikeltų tikslų. Skatinamas nuolatinis, kasdieninis įsigilinimas į informaciją. Atsižvelgiama į vaiko motyvaciją, norus, domėjimąsi tam tikros srities informacija. Pagal poreikius sudarome kiekvieno vaiko biologijos mokymosi planą.

Biologijos pamokos vyksta nustatant atlikus diagnostinį testą, kurio pagalba sudaroma individuali programa. Mokiniai ne tik išmoksta mokytis bei surasti reikiamą informaciją, bet ir savarankiškai atsakyti į iškilusius klausimus.

Norite prisijungti?